Praktische informatie - derdebetalersregeling

Wij werken via de derdebetalersregeling. Dit betekent dat, wanneer u ons contacteert voor een verzorging, wij van u de volgende documenten zullen vragen: een voorschrift van de arts (huisarts of specialist) met vermelding van de nodige zorgen en de periode van verzorging (niet voor toiletzorg), 2 klevers van uw mutualiteit en uw ID kaart (zie inlezen ID kaart + wet op de privacy).

Op het einde van de maand geven wij dit alles door aan uw mutualiteit en uw mutualiteit betaalt ons dan voor de uitgevoerde prestaties. Wij vragen ook geen remgeld. Dus voor u zijn er geen rechtstreekse kosten verbonden aan onze thuiszorg. U zorgt er enkel voor dat u in orde bent met uw bijdrage bij de mutualiteit.

Bel Lelievre Audrey

Het bewijsstuk

Ook zijn wij verplicht om u maandelijks een bewijsstuk af te leveren van de gepresteerde en gefactureerde zorgen.

In geval van controle moeten wij kunnen aantonen dat wij u het document hebben bezorgd.

Daarom zullen wij u dan vragen om dit document af te tekenen voor ontvangst. U krijgt dan een duplicaat. Dit moet door u echter niet bewaard worden.

Inlezen ID kaart + wet op de privacy

Sinds 01/10/2017 zijn wij ook verplicht om bij elk bezoek uw ID kaart in te lezen.

Daarom vragen wij ook om deze klaar te houden bij ons bezoek.

Sinds de nieuwe Europese wet op de privacy, van 25/05/2018, zullen wij u ook vragen om 2 formulieren te ondertekenen waarin u ons de toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens, verband houdende met de facturatie naar uw mutualiteit (zie punt derdebetalersregeling) en voor het opmaken van het verpleegdossier, dat wij ook wettelijk verplicht zijn bij te houden.